ACTUNITED #MET ENGAGEMENT BEREIKEN WE MEER

This post is also available in: Français English

 

ACTUNITED realiseert impact

met concrete acties

‘door & voor mensen’.

Onze 7 hefbomen voor duurzaam ondernemen :

 

1. ‘Als mens’ hebben werknemers en andere interne en externe stakeholders meer dan ooit nood aan intrinsieke motivatie : ruimte voor eigen engagement

2. Ook klanten verkiezen bedrijven en merken met een relevant business engagement : een authentiek engagement met toegevoegde waarde voor de wereld rondom.

3. Engagement geeft zin aan het leven van werknemers, werkgevers, klanten, …. : het biedt handvaten voor meer plezier, goesting voor het werk , in het dagelijkse leven, voor projecten en voor de toekomst.

4. Engagement ‘door mensen’ laat een bedrijf ook toe om problemen in en rond organisaties vlugger op te sporen en op te lossen : vanuit die intrinsieke motivatie in actie.

5. Daarenboven helpt gezamenlijk engagement ‘voor mensen’ om sneller en beter in te spelen op wat er leeft in de wereld rondom : vanuit die samenwerking met de verschillende betrokkenen.

6. Gezamenlijk engagement in actie ‘door en voor mensen’ maakt het mogelijk complexe uitdagingen aan te gaan en zodoende business mét duurzame impact te realiseren.

7. De SDG’s, de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN bieden een algemeen aanvaard zinvol referentiekader om de wereld tot “een betere plek te maken in 2030“.

 

ACTUNITED zet zich in voor engagement door mensen, samenwerking voor mensen, zinvol werk en impact in en rond bedrijven en organisaties. We activeren, creëren en mobiliseren geëngageerd samenwerken op maat van uw business. Contacteer ons met uw uitdagingen en als multidisciplinair samenwerkingsplatform helpen we u graag verder bij de ontwikkeling van uw business met impact.

Het ACTUNITED team