WIJ ACTIVEREN GEZAMENLIJK ENGAGEMENT @ACTUNITED

This post is also available in: Français English

HOE BETROKKEN VOELEN AL UW STAKEHOLDERS ZICH?
Dat is de vraag die wij ons stellen!

Samenwerking is de essentie van elke business. Maar samenwerking zonder betrokkenheid, zonder engagement zal nooit werken. Die betrokkenheid realiseren in een team, of rond een merk of in een bedrijf, dat is een reële uitdaging.

De lat ligt meestal erg hoog en er zijn tal van mensen betrokken bij één project. Klanten hebben geen geduld en verwachten het onmogelijke. Hoe kan men deze dagelijkse druk opvangen en tegelijkertijd iedereen die een rol speelt intern én extern ertoe brengen van zich blijvend geëngageerd in te zetten.

De betrokkenheid, het engagement waar we het hier over hebben, moet van binnenuit komen. Je kan het niet “opleggen”. ACTUNITED biedt teams en leiders een tool om beter te begrijpen en te meten wat er zich rond hen afspeelt bij hun medewerkers, partners, leveranciers en klanten. Aan de hand van een wetenschappelijke methode, begeleid door een multidisciplinair team, worden de richtlijnen blootgelegd. Het resultaat is een roadmap met een duidelijke visie, een stappenplan, dat onmiddellijk kan toegepast worden en snel resultaten oplevert. Alle stakeholders zullen in dezelfde richting kijken en zich persoonlijk betrokken voelen omdat ze zelf mee die richting bepaald hebben. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor de uitvoering van dat plan. De teamleiders en bedrijfsleiders zijn zich bewust van de acties die zij moeten ondernemen om hun objectieven vlot te bereiken, met de medewerking van alle partijen. Er ontstaat een stakeholder community, wat een positieve dynamiek teweeg brengt en veel voldoening geeft aan alle betrokkenen.

ACTUNITED kan u helpen om de betrokkenheid van al uw stakeholders te vergroten.

Meer info www.actunited.be of connect@actunited.be