ZIN IN IMPACTVOL ONDERNEMEN? #LEUVENINCFOUNDATION #ACTUNITED

This post is also available in: Français English

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen bestaat niet alleen om zoveel mogelijk winst te maken voor de aandeelhouders.

Ondernemingen hebben ook de verantwoordelijkheid om betekenis te genereren voor al hun stakeholders. Technologische oplossingen leiden vaak tot succesvolle verdienmodellen maar een menselijke, sociale en duurzame opstelling biedt ook kansen voor business.

Stichting Leuven.Inc wil in het kader van haar vernieuwde missie met het individu, de ondernemer en de onderneming aan de slag gaan om op een gestructureerde wijze meer impact te realiseren. Met dit nieuwe initiatief van ‘Impactvol ondernemen’ wensen we met de bedrijven tot een kennisdeling en ervaringsuitwisseling te komen om naast zakelijke en persoonlijke waarden ook maatschappelijk welzijn te bereiken.

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties kunnen hiertoe een leidraad zijn maar het zijn vaak eigen werknemers, klanten, leveranciers die een bedrijf ertoe aanzetten om aan ‘een behoefte tot betekenis’ een bedrijfsinvulling te geven.

De Stichting Leuven.Inc wil u niet alleen inspireren maar wil samen met de bedrijven een concrete invulling geven aan deze missie van ‘Impactvol ondernemen’.
Meer komt u daarover te weten op de Inspiratiesessie. Dit is de kick-off van een traject van meerdere sessies dat in het najaar wordt georganiseerd.

We hopen dat u erbij kan zijn . We nodigden enkele topsprekers uit die hun kennis willen delen over hoe zij omgaan met betekenis en impact.

Datum: Vrijdag 27 september 2019 (14u00 – 17u00)
Locatie: de Kringwinkel SPIT – IJzerenmolenstraat 10 – 3001 Heverlee

PROGRAMMA
14u00 : Ontvangst deelnemers
14u30: Welkom door Stichting Leuven.Inc
14u40 Naar een innovatief, impactvol en duurzaam ondernemen
Koenraad Debackere, Voorzitter Stichting Leuven.Inc
15u00: Thriveability; het nieuwe waarde-systeem
Kees Klomp, Founding Partner, Thrive Institute
15u45: Succesvol ondernemen en sociale betrokkenheid: een ‘en-en-verhaal’
Bart De Smet, CEO Ageas
16u10 : De weg naar duurzame tewerkstelling
Lieven Van der Stock, Directeur vzw Spit
16u30: We gaan met jullie aan de slag: hoe, modaliteiten, …
Nicole De Smyter, Manager Stichting Leuven.Inc
17u00 : Hapje/drankje
18u00 : Einde

Interesse? Laat u dit alvast nu al weten per kerende mail. Doen!
U kan ook via volgende link aanmelden.

Stichting Leuven.Inc wenst u een inspiratievol najaar toe en verwelkomt u graag op vrijdag 27 september!

Met vriendelijke groeten,

Nicole De Smyter