Actunited Logo
Actunited

GEËNGAGEERD SAMENWERKEN In en rond uw organisatie? Voor meer duurzame impact

>

Van individueel engagement

We faciliteren GEËNGAGEERD SAMENWERKEN in uw werksituatie

tot duurzame acties

GEËNGAGEERD STAAN WE STERKER
SAMEN ZETTEN WE DUURZAME ACTIE IN BEWEGING

Met de gevalideerde involvevolve® methode
Met actiegerichte roadmaps gebaseerd op persoonlijke reflectie
Met de steun van ons multidisciplinair expertenteam
Op maat van individu, team en organisatie

WE CONTRIBUTE TO THE SDG'S
WE SUPPORT INDIVIDUALS TEAMS ORGANIZATIONS TO CONTRIBUTE