Actunited Logo
Actunited

GEËNGAGEERD SAMENWERKEN
hoe connecteren voor duurzame impact?

>

We activeren
INDIVIDUEEL ENGAGEMENT

We co-creërenGEZAMENLIJK ENGAGEMENT
in de werksituatie

We mobiliseren
BUSINESS ENGAGEMENT

GEËNGAGEERD STAAN WE STERKER
SAMEN ZETTEN WE DUURZAME ACTIE IN BEWEGING

Met de gevalideerde involvevolve® methode ontwikkeld om samen business duurzaam te activeren via connectie van én people én profit én planet.
Met impact roadmaps gebaseerd op een 'thrivability, beyond sustainability' aanpak : intrinsiek, inclusief en in actie.
Met de volle steun van ons multidisciplinair expertenteam en partnernetwerk
Trajecten op maat van individu, team en business in hun respectievelijke werkcontext

WE CONTRIBUTE TO THE SDG'S
WE SUPPORT INDIVIDUALS TEAMS ORGANIZATIONS TO CONTRIBUTE