Actunited Logo
Actunited

GEËNGAGEERD samenwerken
realiseert impact

>

We activeren
INDIVIDUEEL ENGAGEMENT

We creërenGEZAMENLIJK ENGAGEMENT
in de werksituatie

We mobiliseren
BUSINESS ENGAGEMENT

GEËNGAGEERD STAAN WE STERKER
SAMEN ZETTEN WE DUURZAME ACTIE IN BEWEGING

Met de gevalideerde involvevolve® methode ontwikkeld om business duurzaam te activeren : 'as a force for good'
Met actie roadmaps gebaseerd op een inclusieve en evolutieve 'thrivability' aanpak
Met de volle steun van ons multidisciplinair expertenteam en partnernetwerk
Op maat van individu, team en business in hun respectievelijke werkcontext

WE CONTRIBUTE TO THE SDG'S
WE SUPPORT INDIVIDUALS TEAMS ORGANIZATIONS TO CONTRIBUTE