VERDUURZAMEN IN CORONATIJDEN

This post is also available in: Nederlands Français

 

Niets doen is geen optie meer

 

VERDUURZAMEN IN CORONATIJDEN

 

Welke concrete stappen nu zetten ?

Covid-19 heeft niet alleen de wereld veranderd en de manier waarop we onze activiteiten dagelijks uitvoeren, het heeft ons ook als mens geraakt. We kijken niet meer op dezelfde manier naar de wereld rondom ons, naar het bedrijf waar we werken en naar onze directe leefomgeving. Door de social distancing is het alsof ons denken en doen ook verandert.

Door social distancing hebben we meer dan ooit nood aan voelen en zijn.

Elke mens is niet alleen klant van een bedrijf maar ook werknemer of werkgever, partner of leverancier, aandeelhouder of zelf starter. Mensen zijn op velerlei manieren met een bedrijf verbonden. Wanneer deze mensen in en rond bedrijven veranderen, zal de impact op bedrijven ingrijpend zijn, niet alleen op korte maar ook op middellange termijn.

Hoe als bedrijf of als merk omgaan met deze veranderingen en dit in economische moeilijke omstandigheden? Is dit een onmogelijke opdracht of juist een hefboom naar duurzaamheid mét impact?

Duurzaamheid is meer dan efficient beleid met betrekking tot profit, people en planet : omdat het moet, omdat iedereen het doet,…..Verduurzamen is eerder een bewust keuze om op zijn hoogsteigen manier, samen met betrokkenen, te streven naar een positieve impact en concrete bijdrage tot de wereld rondom. Verduurzamen brengt focus en verbindt mensen met purpose. Dan leeft de gezamenlijke overtuiging dat samen het verschil kan gemaakt worden : niet omdat het moet, niet omdat iedereen het doet maar omdat het de unieke authentieke missie en waarden van het bedrijf versterkt en activeert!

Elk bedrijf heeft van bij de oprichting een missie en waarden die hoogsteigen zijn aan het bedrijf.

Het is vaak onbewust een heel belangrijke reden waarom mensen bij een bepaald bedrijf gaan werken. Zo kiezen klanten vandaag ook meer en meer bewust voor bepaalde merken om die onderliggende waarden. Authentieke duurzame engagementen worden in en rond bedrijven meer dan ooit gewaardeerd.

Toch blijven missie en waarden vaak te weinig zichtbaar en voelbaar.

Ze worden vaak als een evidentie beschouwd. Ze zijn meestal wel ergens op de website vermeld maar vaak zelfs niet aangepast aan de omstandigheden van het moment. Ze hangen aan de muur maar niemand begrijpt nog wat ermee bedoeld wordt. Nochtans zijn het deze missie en waarden die het verschil maken in onzekere tijden. Vertaald naar de dag van vandaag en gecommuniceerd in lijn met het voelen en zijn van de betrokkenen maken dat een bedrijf pas echt kan verduurzamen. Ze zijn een onmisbare inspiratiebron , de onzichtbare kracht achter duurzame ondernemingen. Het is deze ‘evolutionaire purpose’ zoals Fréderique Laloux het noemde die maakt dat bedrijven ondanks moeilijker omstandigheden succesvol kunnen blijven. Ze werken vanuit de diepste kracht van de onderneming, spreken het voelen en zijn aan van zowel interne als externe betrokkenen en vandaar groeit dan het alledaagse denken en doen.

Werken aan missie en waarden is daarom in coronatijden geen optie maar een must.

Wil jij ook de hoogsteigen kracht van uw onderneming, merk of team versterken? Volgende concrete acties kunnen het pad openen naar een effectieve verduurzaming op een zéér pragmatische manier :

– Wil je inzicht krijgen in wat de missie en waarden zijn die nu leven bij uw huidige stakeholdergroepen?

– Wil je de missie en waarden verduidelijken naar specifieke stakeholdergroepen toe?

– Wil je onderzoeken in welke mate de missie en waarden ook effectief gedragen worden door de huidige stakeholdergroepen?

– Wil je aftoetsen in welke mate stakeholders bereid zijn deze missie en waarden uit te dragen rondom hen?

– Wil je stakeholders de kans geven en begeleiden bij het uitwerken van een duurzaam project vanuit hun eigen werksituatie?

-Wil je na het thuiswerken terug verbondenheid creëren binnen je team en iedereen terug laten connecteren met hun doelen en purpose?

– Wil je teams ondersteunen om scenario’s uit te werken die verduurzaming mogelijk maken in hun complexe bedrijfssituatie?

Laat ons weten welke van deze concrete acties u en uw organisatie kunnen inspireren en vooruithelpen?

Als samenwerkingsplatform en team van multidisciplinaire experten luisteren we graag naar uw bezorgdheden en werken wij een concreet voorstel uit op uw maat. Onze involvevolve™ methode, gevalideerd door KU Leuven evenals de Sustainable Development Goals van de United Nations zijn onze leidraad. Onze werkvormen gericht op individu, team of organisatie passen we aan om maximale vooruitgang te bewerkstelligen in uw onderneming. Contacteer ons voor een verkennend gesprek.

Tot zo
Take care
ACTUNITED team